Samenwerking Zoomvliet en Florijn College met bedrijfsleven en overheid

Dinsdag 16 december 2014 -
Samen bereik je meer dan alleen. Daarom hebben de secretariële opleidingen van het Zoomvliet College en het Florijn College het initiatief genomen een samenwerkingsgroep te formeren voor secretariële Beroepen waarbij Overheid, Onderwijs en Ondernemers (Tripple Helix) de handen ineen slaan.


Netwerkbijeenkomst

Twee docenten van het Zoomvliet College en twee van het Florijn College hebben samen met Astrid Leeuwenburg van kenniscentrum ECABO een netwerkbijeenkomst georganiseerd die op 25 november 2014 heeft plaatsgevonden. Doel hiervan was dat betrokkenen commitment konden uitspreken voor het delen van kennis. Maar niet alleen het delen van opleidings- en kennismateriaal, ook het denken aan gezamenlijke studiemomenten over vernieuwing binnen het secretaresse-vak en aan daaruit voortvloeiende evaluatie.


Winst door samenwerking

Tijdens de bijeenkomst is aan vertegenwoordigers van de Provincie Noord-Brabant, de gemeentelijke overheid, kenniscentrum ECABO en het bedrijfsleven commitment gevraagd om in dit samenwerkingsverband plaats te nemen. Een derde van de aanwezigen heeft dit toegezegd; 80% van de deelnemers wil graag uitgenodigd worden voor een volgende grotere bijeenkomst. Een aantal deelnemers heeft hulp aangeboden, variërend van het geven van een lezing of het leveren van relevante marktinformatie tot het beschikbaar stellen van de locatie.
In februari start de groep, die zich gecommitteerd heeft, met het geven van input aan de netwerkgroep Secretariële Beroepen. Samen stippelen zij dan de koers uit die zij gaan varen!