Medewerker Marketing en Communicatie

Opleidingsinformatie

De opleiding voor Medewerker Marketing en Communicatie is in combinatie met de opleiding Medewerker Evenementenorganisatie, een brede opleiding waarbij diverse commerciële onderwerpen op niveau 4 worden aangeboden. De 3 grote pijlers, marketing, communicatie en evenementenorganisatie, komen afwisselend (apart of gecombineerd) aan bod in de theorie, projecten en de beroepspraktijkvorming (stage). Waar mogelijk zal tijdens de lessen ook de praktijk betrokken worden. Daarbij gedacht kan worden aan gastlessen, bedrijfsbezoeken, opdrachten vanuit de praktijk, etc. Tevens zullen de talen en diverse cijfervakken op behoorlijk niveau aan bod komen, al dan niet gecombineerd met andere onderdelen.

De opleiding is dusdanig opgebouwd dat het behalen van het niveau 3 diploma commercieel medewerker is geïntegreerd (waarna een tussentijdse uitstroom ook mogelijk is).

Algemene informatie

Domein: Economie en administratie
Subdomein: Commerciële dienstverlening
Opleidingsduur: 3 jaar
Opleidingsniveau: Niveau 4
Leerweg: BOL: 3 jaar
Afdeling: Commercieel
Locatie: Knipplein 11, Roosendaal

Opleidingsinformatie

Inhoud

Als medewerker marketing en communicatie heb je een professionele werkhouding, waarbij je marktgericht denkt en handelt. De wensen van een eventuele opdrachtgever staan altijd centraal. Je speelt goed in op mensen en situaties en voelt deze dus ook goed aan. Daarnaast ben je proactief, creatief en flexibel. Ook ben je sociaal en communicatief ingesteld (mondeling en schriftelijk) en kun je improviseren indien nodig. Je kunt zowel individueel als in teamverband niveau leveren.

Binnen de vakgebieden marketing en communicatie komen diverse onderwerpen aan bod. Gedacht kan worden aan: consumenten (B-to-C)marketing en bedrijven (B-to-B)marketing, marktverkenning en -onderzoek, sales, interne en externe (bedrijfs)communicatie, winkelcommunicatie, huisstijl, voorlichting en public relations, etc.

Daarnaast komt uiteraard de online marketing uitvoerig aan bod; social media, online adverteren, zoekmachinemarketing (SEO/SEA), Google Analytics en zelfs een stukje webdesign.

Tevens zullen er ter ondersteuning diverse financiële onderwerpen behandeld worden: kostprijs- en verkoopprijs, break-even-omzet, afzet, verlies en winst etc.

Eisen

Dit zijn de minimale toelatingseisen:

  • Je hebt een vmbo-diploma kaderberoepsgerichte, gemengde of theoretische leerweg (voorheen lbo, vbo of mavo diploma), of
  • Je hebt een diploma basisberoepsopleiding (mbo niveau 2) in eenzelfde beroep- of beroepencategorie, of
  • Je hebt een bewijs dat je de eerste 3 leerjaren van de havo of het vwo goed hebt doorlopen.

Meer informatie over het toelatingsrecht vind je hier.

Vervolg

-

Startmaand

Augustus 2018

Lesmethode

De beroepsopleidende leerweg (BOL) betekent dat je een volledige week naar school gaat. Je besteedt minimaal 20% van de opleidingsduur aan beroepspraktijkvorming (BPV = stage). Het gaat er niet alleen om dat je er ‘vakmanschap’ leert, maar ook dat je leert omgaan met de normen en waarden die bij dit beroep een rol spelen.

De opleiding wordt afgesloten door een of meerdere examens. Tijdens de opleiding wordt de studievoortgang bewaakt door het toetsen van competenties. Dit betekent dat de ontwikkeling van kennis, inzicht, houding en vaardigheden doorlopend wordt gevolgd.

Stage

De BPV (=beroepspraktijkvorming) is minimaal 20% van de opleidingsduur. In ieder leerjaar zal minimaal 1 periode in de praktijk plaatsvinden; aan het einde van het eerste leerjaar zal er ongeveer 10 weken stage worden gelopen. Deze stage loopt na de zomervakantie weer 10 weken door in het tweede leerjaar. In principe is dit bij dezelfde organisatie.

In het derde leerjaar zal er een aaneengesloten periode van 20 weken stage worden gelopen bij een (bij voorkeur) ander stagebedrijf.

De student zal in eerste instantie zelf de stageplaats moeten regelen. Uiteraard zijn de docenten en met name de stagecoördinator zeer betrokken, en waar nodig sturend, bij het solliciteren en regelen.

Tijdens de stage zal een begeleider vanuit school regelmatig contact hebben en een of meerdere bezoeken brengen aan het stagebedrijf. Bij het afronden van de stages zal steeds een eindpresentatie gegeven worden en verslag worden gemaakt.

Studievoortgang

-

Certificaten

-

Werkgebied

Je kunt aan de slag bij organisaties waar een aparte communicatie- en/of marketingafdeling is, zowel in het bedrijfsleven als bij bijvoorbeeld een overheidsinstelling. Je kan ook terecht komen bij organisaties die zich uitsluitend bezig houden met marketing en/of communicatie, de zogenaamde reclame- of communicatiebureaus. Tevens is een baan in de evenementenbranche goed mogelijk. Een baan als online marketeer, PR-medewerker/voorlichter, algemeen marketing-/ communicatie-medewerker, eventplanner, evenementenorganisator, etc. behoort tot de mogelijkheden.

Bijzonderheden

Tijdens deze opleiding kan je meerdere niveau 4 diploma’s behalen: zowel het diploma voor medewerker Marketing & Communicatie als medewerker Evenementenorganisatie zijn mogelijk te behalen bij deze opleiding.

Kosten

Iedereen die op 1 augustus 18 jaar of ouder is, dient lesgeld te betalen. Voor het schooljaar 2018-2019 is het lesgeld voor BOL studenten € 1.155,-

Naast het les- of cursusgeld kunnen ook kosten in rekening worden gebracht voor (niet) opleiding gebonden leermiddelen.

Opleidingsgebonden kosten: 
Leerjaar 1: ca. € 40,-
Leerjaar 2: ca. € 10,-
Leerjaar 3: ca. € 15,-

Niet opleidingsgebonden kosten: 
Leerjaar 1: ca. € 20,-
Leerjaar 2: ca. € 20,-
Leerjaar 3: ca. € 20,-

Klik hier voor de gespecificeerde opleidingskosten. 

Let op: alle vermelde bedragen zijn gebaseerd op het prijspeil van het voorgaande schooljaar en dienen als richtlijn. 

Tegemoetkoming kosten leermiddelen

Er is een tijdelijke regeling die gezinnen ondersteunt bij de bekostiging van leermiddelen van hun kind. Het betreft hier studenten uit zogenaamde minimagezinnen.

Contact

Contactpersoon: Mevr. S. van Overveld
E-mail: s.vanoverveld@rocwb.nl

Competenties

-
Lijkt deze opleiding je wat?
Let op! Een soortgelijke opleiding wordt ook gegeven op Florijn College,Johan Cruyff College
of bekijk alle opleidingen in de
Studiekiezer.
Je kunt deze opleiding gaan volgen in de volgende uitstroomrichtingen:

Medewerker marketing en communicatie

Crebo: 25148
Medewerker marketing en communicatie De medewerker marketing en communicatie heeft o.a. een accurate werkhouding, denkt marktgericht c.q. vanuit de opdrachtgever, is proactief, improviseert zo nodi

Contactformulier

* Gegevens zijn verplicht