Manager Retail

Opleidingsinformatie


Alle plaatsen van deze opleiding zijn ingevuld, nieuwe aanmeldingen zullen niet meer behandeld worden.


De manager retail werkt in de retail in uiteenlopende winkelformules in zowel het Midden- en kleinbedrijf (MKB) als het Grootwinkelbedrijf (GWB), in de food- en non-foodsector.

Algemene informatie

Domein: Handel en ondernemerschap
Subdomein: Detailhandel en groothandel
Opleidingsduur: 3 jaar
Opleidingsniveau: Niveau 4
Leerweg: BBL: 3 jaar | BOL: 3 jaar
Afdeling: Detailhandel
Locatie: Knipplein 11, Roosendaal

Opleidingsinformatie

Inhoud


Alle plaatsen van deze opleiding zijn ingevuld, nieuwe aanmeldingen zullen niet meer behandeld worden.


Als manager retail ben je gedisciplineerd om je binnen het gestelde beleid ondernemend op te stellen, als voorbeeld te dienen in het filiaal/de afdeling en consequent te zijn als leidinggevende. Binnen jouw mogelijkheden neem je zelf het initiatief om actie te ondernemen om zaken aan te pakken en te verbeteren. Je durft verantwoordelijkheid te nemen voor je beslissingen, waaruit jouw ondernemendheid blijkt. Je bent daarnaast sociaal vaardig en gastheer binnen jouw filiaal/afdeling: je bent in staat relaties met je medewerkers, klanten en andere betrokkenen op te bouwen en te onderhouden. Je legt makkelijk contact, communiceert op een prettige wijze en hebt geen problemen om je overtuigingskracht in te zetten. Voor jouw filiaal/afdeling denk je commercieel: je denkt vanuit de klant, zoekt kansen en weet hoe jij het beste in het belang van de organisatie én de klant kunt opereren. Voor de uitoefening van het beroep is Engels of Duits vereist

Eisen


Alle plaatsen van deze opleiding zijn ingevuld, nieuwe aanmeldingen zullen niet meer behandeld worden.


Dit zijn de minimale toelatingseisen:

  • Je hebt een vmbo-diploma kaderberoepsgerichte, gemengde of theoretische leerweg (voorheen lbo, vbo of mavo diploma), of
  • Je hebt een diploma basisberoepsopleiding (mbo niveau 2) in eenzelfde beroep- of beroepencategorie, of
  • Je hebt een bewijs dat je de eerste 3 leerjaren van de havo of het vwo goed hebt doorlopen.

Meer informatie over het toelatingsrecht vind je hier.

Voor een bbl-opleiding heb je een baan nodig bij een erkend leerbedrijf. Je werkt daar minimaal 20 tot 24 uur per week en je bent zelf verantwoordelijk om een leerbedrijf te vinden. Uiterlijk op 31 december van het jaar dat je gestart bent met je opleiding, moet je een leerbedrijf gevonden hebben. Als je denkt dat dit niet lukt, kun je jezelf ook inschrijven voor een bol-opleiding.

Vervolg

  • Ondernemer retail niveau 4
  • Hbo-opleiding

Startmaand

1 september 2018

Lesmethode

De beroepsopleidende leerweg (BOL) betekent dat je een volledige week naar school gaat. Je besteedt minimaal 20% van de opleidingsduur aan beroepspraktijkvorming (BPV = stage). Het gaat er niet alleen om dat je er 'vakmanschap' leert, maar ook dat je leert omgaan met de normen en waarden die bij dit beroep een rol spelen.

Stage

Naast de theorie op school is de beroepspraktijkvorming (BPV = stage) in het bedrijf erg belangrijk. Theorie en praktijk zijn aan elkaar gekoppeld. Het gaat er niet alleen om dat je het 'vakmanschap' leert, maar het ook toepast in verschillende situaties, zowel op school als in de winkel. Daarbij is een juiste beroepshouding van groot belang: ben je sociaal vaardig, stel je jezelf dienstbaar op, toon je initiatief, kun je je werk plannen, kun je samenwerken, enzovoort?
Gedurende de opleiding wordt er gewerkt met alternerende stages (BOL). Dat betekent dat je in de eerste twee leerjaren twee dagen per week stage loopt.

Studievoortgang

-

Certificaten

-

Werkgebied

-

Bijzonderheden

Vier maal per jaar zijn er functioneringsgesprekken, aan het einde van de opleiding zijn er theorie- en praktijkexamens.

Kosten

Iedereen die op 1 augustus 18 jaar of ouder is, dient lesgeld te betalen. Voor het schooljaar 2018-2019 is het lesgeld voor BOL studenten € 1.155,- en het cursusgeld voor BBL studenten € 582,- 

Naast het les- of cursusgeld kunnen ook kosten in rekening worden gebracht voor (niet) opleiding gebonden leermiddelen.

Opleidingsgebonden kosten BOL: 
Leerjaar 1: ca. € 45,-
Leerjaar 2: ca. € 15,-
Leerjaar 3: n.v.t.

Opleidingsgebonden kosten BBL: 
Leerjaar 1: ca. € 45,-
Leerjaar 2: ca. € 15,-
Leerjaar 3: n.v.t.

Niet opleidingsgebonden kosten BOL: 
Leerjaar 1: ca. € 20,-
Leerjaar 2: ca. € 20,-
Leerjaar 3: ca. € 20,-

Niet opleidingsgebonden kosten BBL: 
Leerjaar 1: ca. € 20,-
Leerjaar 2: ca. € 20,-
Leerjaar 3: ca. € 20,-

Klik hier voor de gespecificeerde opleidingskosten. 

Let op: alle vermelde bedragen zijn gebaseerd op het prijspeil van het voorgaande schooljaar en dienen als richtlijn. 

Tegemoetkoming kosten leermiddelen

Er is een tijdelijke regeling die gezinnen ondersteunt bij de bekostiging van leermiddelen van hun kind. Het betreft hier studenten uit zogenaamde minimagezinnen.

Contact

Contactpersoon: -
E-mail: -

Competenties

-
Lijkt deze opleiding je wat?
Let op! Een soortgelijke opleiding wordt ook gegeven op Florijn College
of bekijk alle opleidingen in de
Studiekiezer.
Je kunt deze opleiding gaan volgen in de volgende uitstroomrichtingen:

Manager retail

Crebo: 25162
Manager retail De manager retail werkt in de retail in uiteenlopende winkelformules in zowel het Midden- en kleinbedrijf (MKB) als het Grootwinkelbedrijf (GWB), in de food- en non-foodsector.

Contactformulier

* Gegevens zijn verplicht