Verkoper

Opleidingsinformatie


Alle plaatsen van deze opleiding zijn ingevuld, nieuwe aanmeldingen zullen niet meer behandeld worden.


De verkoper is klantgericht en servicegevoelig en kan zich snel inleven in de klant om op de klantbehoefte in te springen. Hij combineert zijn open houding met ...

Algemene informatie

Domein: Handel en ondernemerschap
Subdomein: Detailhandel en groothandel
Opleidingsduur: 2 jaar
Opleidingsniveau: Niveau 2
Leerweg: BBL: 2 jaar | BOL: 2 jaar
Afdeling: Detailhandel
Locatie: Knipplein 11, Roosendaal

Opleidingsinformatie

Inhoud


Alle plaatsen van deze opleiding zijn ingevuld, nieuwe aanmeldingen zullen niet meer behandeld worden.


Als verkoper ben je klantgericht en servicegevoelig en kun jij je snel inleven in de klant om op de klantbehoefte in te springen. Je combineert je open houding met commerciële gedrevenheid en 'feeling' met de branche waarin je werkzaam bent. Je bent bereid om je handen uit de mouwen te steken om de goederenstroom snel en adequaat te verwerken. Je toont inzicht in de invloed van de goederenstroom op het goed kunnen bedienen van de klant. Je toont discipline door je te confirmeren aan de huisregels en brengt dat tot uiting in je gedrag (op tijd komen, beleefd zijn, afspraken nakomen, etc.) Je hebt een eerlijke houding bij het werken met geld en gaat integer om met bedrijfsspecifieke informatie.

Eisen


Alle plaatsen van deze opleiding zijn ingevuld, nieuwe aanmeldingen zullen niet meer behandeld worden.


Dit zijn de minimale toelatingseisen:

  • Je hebt een vmbo-diploma behaald (voorheen lbo, vbo of mavo), of
  • Je hebt een bewijs dat je de eerste 3 leerjaren van de havo of het vwo goed hebt doorlopen, of
  • Je hebt een diploma van de entreeopleiding.

Meer informatie over het toelatingsrecht vind je hier.

Voor een bbl-opleiding heb je een baan nodig bij een erkend leerbedrijf. Je werkt daar minimaal 20 tot 24 uur per week en je bent zelf verantwoordelijk om een leerbedrijf te vinden. Uiterlijk op 31 december van het jaar dat je gestart bent met je opleiding, moet je een leerbedrijf gevonden hebben. Als je denkt dat dit niet lukt, kun je jezelf ook inschrijven voor een bol-opleiding.

Vervolg

  • Verkoopspecialist niveau 3
  • Andere mbo-trajecten zoals toerisme en facilitaire dienstverlening
>

Startmaand

1 september 2018

Lesmethode

Naast de theorie op school is de beroepspraktijkvorming (BPV = stage) in het bedrijf erg belangrijk. Theorie en praktijk zijn aan elkaar gekoppeld. Het gaat er niet alleen om dat je het 'vakmanschap' leert, maar het ook toepast in verschillende situaties, zowel op school als in de winkel. Daarbij is een juiste beroepshouding van groot belang: ben je sociaal vaardig, stel je jezelf dienstbaar op, toon je initiatief, kun je je werk plannen, kun je samenwerken, enzovoort?

Stage

Gedurende de opleiding wordt er gewerkt met alternerende stages (BOL). Dat betekent dat je in de eerste twee leerjaren twee dagen per week stage loopt.

Studievoortgang

-

Certificaten

-

Werkgebied

-

Bijzonderheden

Vier maal per jaar zijn er functioneringsgesprekken, aan het einde van de opleiding zijn er theorie- en praktijkexamens.

Kosten

Iedereen die op 1 augustus 18 jaar of ouder is, dient lesgeld te betalen. Voor het schooljaar 2018-2019 is het lesgeld voor BOL studenten € 1.155,- en voor BBL studenten niveau 1 & 2 € 240,-

Naast het les- of cursusgeld kunnen ook kosten in rekening worden gebracht voor (niet) opleiding gebonden leermiddelen.

Opleidingsgebonden kosten BOL: 
Leerjaar 1: ca. € 45,-
Leerjaar 2: ca. € 10,-

Opleidingsgebonden kosten BOL: 
Leerjaar 1: ca. € 45,-
Leerjaar 2: ca. € 10,-

Niet opleidingsgebonden kosten BOL: 
Leerjaar 1: ca. € 20,-
Leerjaar 2: ca. € 20,-

Niet opleidingsgebonden kosten BBL: 
Leerjaar 1: ca. € 20,-
Leerjaar 2: ca. € 20,-

Klik hier voor de gespecificeerde opleidingskosten. 

Let op: alle vermelde bedragen zijn gebaseerd op het prijspeil van het voorgaande schooljaar en dienen als richtlijn. 

Tegemoetkoming kosten leermiddelen

Er is een tijdelijke regeling die gezinnen ondersteunt bij de bekostiging van leermiddelen van hun kind. Het betreft hier studenten uit zogenaamde minimagezinnen.

Contact

Contactpersoon: Dhr. M. van den Bogert
E-mail: m.vandenbogert@rocwb.nl

Competenties

-
Lijkt deze opleiding je wat?
Let op! Een soortgelijke opleiding wordt ook gegeven op Florijn College
of bekijk alle opleidingen in de
Studiekiezer.
Je kunt deze opleiding gaan volgen in de volgende uitstroomrichtingen:

Verkoper

Crebo: 25167
Verkoper De verkoper is klantgericht en servicegevoelig en kan zich snel inleven in de klant om op de klantbehoefte in te springen. Hij combineert zijn open houding met

Contactformulier

* Gegevens zijn verplicht