Applicatie- en mediaontwikkelaar

Opleidingsinformatie

Applicatie- en mediaontwikkeling is een specialistisch vak. Desondanks dient de applicatie- en mediaontwikkelaar zich heel breed te oriënteren als het gaat om ...

Algemene informatie

Domein: Informatie en communicatietechnologie
Subdomein: ICT en media
Opleidingsduur: 3 jaar
Opleidingsniveau: Niveau 4
Leerweg: BOL: 3 jaar
Afdeling: ICT
Locatie: Knipplein 11, Roosendaal

Opleidingsinformatie

Inhoud

Applicatie- en mediaontwikkeling is een specialistisch vak. Desondanks dient de applicatie- en mediaontwikkelaar zich heel breed te oriënteren als het gaat om kennis en vaardigheden (zoals werkmethodieken, programmeertalen en de diverse informatiesystemen en platformen waar de applicatie werkend moet zijn). Bovendien moet jij breed onderlegd zijn daar waar het gaat om de enorme diversiteit aan mogelijke applicaties waar je mee te maken krijgt.

Denk hierbij bijvoorbeeld aan het ontwikkelen van webbased applicaties, websites, toepassingssoftware, entertainmentsoftware en media-uitingen. Ondanks dat de applicatie- en mediaontwikkelaar zich voornamelijk zelfstandig richt op het realiseren van de applicatie moet je wel in staat zijn om samen te werken met andere disciplines, voornamelijk uit de design hoek.

Gedurende het ontwikkelproces heb je bovendien regelmatig contact met de klant of opdrachtgever, wat specifieke eisen stelt aan jouw communicatieve vaardigheden. De applicatie- en mediaontwikkelaar werkt in de brede ICT-sector, maar ook in de creatieve sector. Het ontwikkelen binnen de ICT sector speelt zich af bij ICT-dienstverlenende bedrijven, bedrijven in de mediabranche en de ICT-afdeling van andere bedrijven.

Eisen

Dit zijn de minimale toelatingseisen:

  • Je hebt een vmbo-diploma kaderberoepsgerichte, gemengde of theoretische leerweg (voorheen lbo, vbo of mavo diploma), of
  • Je hebt een diploma basisberoepsopleiding (mbo niveau 2) in eenzelfde beroep- of beroepencategorie, of
  • Je hebt een bewijs dat je de eerste 3 leerjaren van de havo of het vwo goed hebt doorlopen.

Meer informatie over het toelatingsrecht vind je hier.

Vervolg

Hbo (vele richtingen zijn mogelijk: logistieke informatica, bedrijfskundige informatica of bestuurlijke informatica, webdesign, PABO, bedrijfskader, facilitaire dienstverlening enz.).

Startmaand

1 september 2018

Lesmethode

Wat leer je?
 We werken volgens het concept van competentieleren. Dit betekent dat de vakken ook geintergreerd worden aangeboden .

Je leermethode
De beroepsopleidende leerweg (BOL) betekent dat je een volledige week naar school gaat. Je besteedt minimaal 20% van de opleidingsduur aan beroepspraktijkvorming (BPV = stage). Het gaat er niet alleen om dat je er ‘vakmanschap’ leert, maar ook dat je leert omgaan met de normen en waarden die bij dit beroep een rol spelen.

Stage

Het Zoomvliet College verzorgt beroepsopleidingen. Om tijdens je opleiding alvast kennis te laten maken met je toekomstige beroep is er beroepspraktijkvorming in het leerplan opgenomen. Bovendien is het wettelijk verplicht om tijdens je opleiding praktijkervaring op te doen. Een deel van de opleiding vindt dus in praktijk plaats.

Het belangrijkste doel is dus vooral praktijkervaring opdoen.

Studievoortgang

Iedere klas heeft een klassenmentor. Hij of zij is je eerste aanspreekpunt en bespreekt bijvoorbeeld je studievoortgang met je.

Wanneer je wat extra begeleiding nodig hebt op het persoonlijke vlak, kunnen we je verwijzen naar het Bureau Studentenbegeleiding.

Certificaten

Optioneel MTA

Werkgebied

ICT bedrijven

Bijzonderheden

-

Kosten

Iedereen die op 1 augustus 18 jaar of ouder is, dient lesgeld te betalen. Voor het schooljaar 2018-2019 is het lesgeld voor BOL studenten € 1.155,-

Naast het les- of cursusgeld kunnen ook kosten in rekening worden gebracht voor (niet) opleiding gebonden leermiddelen.

Opleidingsgebonden kosten: 
Leerjaar 1: ca. € 690,-
Leerjaar 2: ca. € 600,-
Leerjaar 3: ca. € 460,-

Niet opleidingsgebonden kosten: 
Leerjaar 1: ca. € 20,-
Leerjaar 2: ca. € 20,-
Leerjaar 3: ca. € 20,-

Klik hier voor de gespecificeerde opleidingskosten. 

Let op: alle vermelde bedragen zijn gebaseerd op het prijspeil van het voorgaande schooljaar en dienen als richtlijn. 

Tegemoetkoming kosten leermiddelen

Er is een tijdelijke regeling die gezinnen ondersteunt bij de bekostiging van leermiddelen van hun kind. Het betreft hier studenten uit zogenaamde minimagezinnen.

Contact

Contactpersoon: Mw. H. van der Putten
E-mail: h.vanderputten@rocwb.nl

Competenties

-
Lijkt deze opleiding je wat?
Let op! Een soortgelijke opleiding wordt ook gegeven op Radius College
of bekijk alle opleidingen in de
Studiekiezer.
Je kunt deze opleiding gaan volgen in de volgende uitstroomrichtingen:

Applicatie- en mediaontwikkelaar

Crebo: 25187
Applicatie- en mediaontwikkelaar Applicatie- en mediaontwikkeling is een specialistisch vak. Desondanks dient de applicatie- en mediaontwikkelaar zich heel breed te oriŽnteren als het gaat om k

Contactformulier

* Gegevens zijn verplicht