ICT-beheerder

Opleidingsinformatie

De ICT-beheerder heeft oog voor de organisatie en bezit een helikopterview. Jij communiceert met alle betrokkenen.

Algemene informatie

Domein: Informatie en communicatietechnologie
Subdomein: ICT en media
Opleidingsduur: 3 jaar
Opleidingsniveau: Niveau 4
Leerweg: BOL: 3 jaar
Afdeling: ICT
Locatie: Knipplein 11, Roosendaal

Opleidingsinformatie

Inhoud

De ICT-beheerder heeft oog voor de organisatie en bezit een helikopterview. Jij communiceert met alle betrokkenen. Binnen gegeven kaders ben je in staat werkzaamheden aan te sturen en te delegeren. Jij richt je op het zogenaamde informatiesysteem, bestaande uit een hardware-, software- en een menselijk component. Zo kan een netwerk-/media infrastructuur een onderdeel zijn van het totale informatiesysteem, maar ook losse onderdelen zoals mobile devices, smartphones en tablets die wel of niet deel uitmaken van een netwerk-/media infrastructuur. In een servicedesk omgeving houd jij het overzicht of alle processen, werkzaamheden en procedures goed verlopen.

Eisen

Dit zijn de minimale toelatingseisen:

  • Je hebt een vmbo-diploma kaderberoepsgerichte, gemengde of theoretische leerweg (voorheen lbo, vbo of mavo diploma), of
  • Je hebt een diploma basisberoepsopleiding (mbo niveau 2) in eenzelfde beroep- of beroepencategorie, of
  • Je hebt een bewijs dat je de eerste 3 leerjaren van de havo of het vwo goed hebt doorlopen.

Meer informatie over het toelatingsrecht vind je hier.

Vervolg

Hbo (vele richtingen zijn mogelijk: logistieke informatica, bedrijfskundige informatica of bestuurlijke informatica, webdesign, PABO, bedrijfskader, facilitaire dienstverlening enz.)

Startmaand

1 september 2018

Lesmethode

We werken volgens het concept van competentieleren. Dit betekent dat de vakken ook geintergreerd worden aangeboden .

Je leermethode
De beroepsopleidende leerweg (BOL) betekent dat je een volledige week naar school gaat. Je besteedt minimaal 20% van de opleidingsduur aan beroepspraktijkvorming (BPV = stage). Het gaat er niet alleen om dat je er "vakmanschap" leert, maar ook dat je leert omgaan met de normen en waarden die bij dit beroep een rol spelen.

Stage

Het Zoomvliet College verzorgt beroepsopleidingen. Om tijdens je opleiding alvast kennis te laten maken met je toekomstige beroep is er beroepspraktijkvorming in het leerplan opgenomen. Bovendien is het wettelijk verplicht om tijdens je opleiding praktijkervaring op te doen. Een deel van de opleiding vindt dus in praktijk plaats.

Het belangrijkste doel is dus vooral praktijkervaring opdoen.

Studievoortgang

Iedere klas heeft een klassenmentor. Hij of zij is je eerste aanspreekpunt en bespreekt bijvoorbeeld je studievoortgang met je.

Wanneer je wat extra begeleiding nodig hebt op het persoonlijke vlak, kunnen we je verwijzen naar het Bureau Studentenbegeleiding.

Certificaten

mogelijk te behalen certificaten:

  • Microsoft
  • Cisco
  • Itil

Werkgebied

ICT-dienstverlenend bedrijf

Bedrijf in mediabranche

Bedrijf met ICT- en media-afdeling.

Bijzonderheden

-

Kosten

Iedereen die op 1 augustus 18 jaar of ouder is, dient lesgeld te betalen. Voor het schooljaar 2018-2019 is het lesgeld voor BOL studenten € 1.155,-

Naast het les- of cursusgeld kunnen ook kosten in rekening worden gebracht voor (niet) opleiding gebonden leermiddelen.

Opleidingsgebonden kosten: 
Leerjaar 1: ca. € 690,-
Leerjaar 2: ca. € 600,-
Leerjaar 3: ca. € 550,-

Niet opleidingsgebonden kosten: 
Leerjaar 1: ca. € 20,-
Leerjaar 2: ca. € 20,-
Leerjaar 3: ca. € 20,-

Klik hier voor de gespecificeerde opleidingskosten. 

Let op: alle vermelde bedragen zijn gebaseerd op het prijspeil van het voorgaande schooljaar en dienen als richtlijn. 

Tegemoetkoming kosten leermiddelen

Er is een tijdelijke regeling die gezinnen ondersteunt bij de bekostiging van leermiddelen van hun kind. Het betreft hier studenten uit zogenaamde minimagezinnen.

Contact

Contactpersoon: Mw. H. van der Putten
E-mail: h.vanderputten@rocwb.nl

Competenties

-
Lijkt deze opleiding je wat?
Let op! Een soortgelijke opleiding wordt ook gegeven op Radius College
of bekijk alle opleidingen in de
Studiekiezer.
Je kunt deze opleiding gaan volgen in de volgende uitstroomrichtingen:

ICT-beheerder

Crebo: 25189
ICT-beheerder De ICT-beheerder heeft oog voor de organisatie en bezit een helikopterview. Hij communiceert met alle betrokkenen. Binnen gegeven kaders is hij in staat werkzaa

Contactformulier

* Gegevens zijn verplicht