Bedrijfsadministrateur

Opleidingsinformatie

De bedrijfsadministrateur is werkzaam op de administratie van een bedrijf of instelling. De werkzaamheden zijn primair intern gericht. Hoewel deze medewerkers m...

Algemene informatie

Domein: Economie en administratie
Subdomein: Administratieve dienstverlening
Opleidingsduur: 3 jaar
Opleidingsniveau: Niveau 4
Leerweg: BOL: 3 jaar
Afdeling: Financieel administratieve beroepen
Locatie: Knipplein 11, Roosendaal

Opleidingsinformatie

Inhoud

Als bedrijfsadministrateur ben je werkzaam op de administratie van een bedrijf of instelling. De werkzaamheden zijn primair intern gericht. Hoewel je met enige regelmaat externe contacten hebt, is er doorgaans sprake van een back office functie. Als bedrijfsadministrateur moet je voldoende inzicht hebben in het boekhouden en fiscaliteiten, om overzicht te hebben over de gehele administratie met haar subadministraties. De werkzaamheden zijn enerzijds gericht op het controleren, beheren en bijwerken van de dagboeken, anderzijds assisteert je bij de periodeafsluitingen en bij de aangifte omzetbelasting. Je kunt relatief snel als vervanger optreden voor lager gekwalificeerde medewerkers op de subadministraties. Bij MKB-bedrijven verricht je ook werkzaamheden voor de invordering van facturen. Als bedrijfsadministrateur ben je in staat om situaties te beoordelen waarbij het gaat om een afweging tussen klanttevredenheid en correcte toepassing van de regelgeving. Er wordt van je verwacht dat jij je in contacten met crediteuren en debiteuren klantgericht opstelt en dat jij je kunt leven in de situatie en de wensen van de klant. Dit geldt ook voor contacten met interne klanten.

Eisen

Dit zijn de minimale toelatingseisen:

  • Je hebt een vmbo-diploma kaderberoepsgerichte, gemengde of theoretische leerweg (voorheen lbo, vbo of mavo diploma), of
  • Je hebt een diploma basisberoepsopleiding (mbo niveau 2) in eenzelfde beroep- of beroepencategorie, of
  • Je hebt een bewijs dat je de eerste 3 leerjaren van de havo of het vwo goed hebt doorlopen.

Meer informatie over het toelatingsrecht vind je hier.

Vervolg

Aan het einde van de opleiding Bedrijfsadministrateur ben je een waardevolle kracht voor de arbeidsmarkt geworden. Een goede financiële administratie is voor elk bedrijf en iedere instelling van groot belang: rekeningen naar klanten sturen, facturen en lonen op tijd betalen, zorgen voor een complete en correcte boekhouding, jaarrekeningen opmaken, samenstellen van managementrapportages, financiële adviezen geven aan de directie en het verzorgen van fiscale aangiften, allen onderdeel van de vaardigheden die jij aan het einde van je opleiding bezit.

Daarnaast is het ook mogelijk om met een niveau 4 diploma door te stromen naar een HBO opleiding. Er is een goede aansluiting mogelijk met onder andere de opleidingen HBO bedrijfseconomie, HBO Management Economie en Recht, HBO accountancy.

Startmaand

Augustus 2018

Lesmethode

De beroepsopleidende leerweg (BOL) betekent dat je een volledige week naar school gaat. Je besteedt minimaal 20% van de opleidingsduur aan beroepspraktijkvorming (BPV = stage). Het gaat er niet alleen om dat je er "vakmanschap" leert, maar ook dat je leert omgaan met de normen en waarden die bij dit beroep een rol spelen. Ook binnen de school proberen we de praktijk zoveel mogelijk na te bootsen. Een groot deel van de kerntaken wordt in projectvorm gegeven. Dat houdt in dat naast de theorie, presentaties, gastlessen, praktijkbezoek, werkstukken, excursies en samenwerking een belangrijke rol spelen.

Stage

Tijdens de opleiding loop je twee keer een periode van +/- 16 weken stage: de eerste keer in het begin van het tweede leerjaar en vervolgens aan het einde van het derde leerjaar. Tijdens de lessen in het eerste jaar wordt er gewerkt aan de stagevoorbereiding, zoals het zoeken van een stageplaats, het solliciteren en het voeren van een stagegesprek.

Studievoortgang

Binnen de opleiding is er een onderscheid tussen studievoortgang en examinering. Tijdens de eerste 2 leerjaren wordt er gewerkt met een studiepuntensysteem om het verloop van je studie te volgen. Per periode ontvang je een studievoortgangsreportage. Daarnaast moet je, om je diploma te behalen, voldoen aan de eisen die worden gesteld in het examenplan. De examens worden verdeeld over alle leerjaren.

Certificaten

Tijdens de opleiding kun je een certificaat op het gebied van computervaardigheid behalen.

Werkgebied

De bedrijfsadministrateur is werkzaam op de administratie van een bedrijf of instelling. De werkzaamheden zijn primair intern gericht. Hoewel deze medewerkers met enige regelmaat externe contacten hebben, is er doorgaans sprake van een back office functie.

Bijzonderheden

-

Kosten

Iedereen die op 1 augustus 18 jaar of ouder is, dient lesgeld te betalen. Voor het schooljaar 2018-2019 is het lesgeld voor BOL studenten € 1.155,-

Naast het les- of cursusgeld kunnen ook kosten in rekening worden gebracht voor (niet) opleiding gebonden leermiddelen.

Opleidingsgebonden kosten: 
Leerjaar 1: ca. € 850,-
Leerjaar 2: ca. € 695,-
Leerjaar 3: ca. € 635,-

Niet opleidingsgebonden kosten: 
Leerjaar 1: ca. € 20,-
Leerjaar 2: ca. € 20,-
Leerjaar 3: ca. € 20,-

Klik hier voor de gespecificeerde opleidingskosten. 

Let op: alle vermelde bedragen zijn gebaseerd op het prijspeil van het voorgaande schooljaar en dienen als richtlijn. 

Tegemoetkoming kosten leermiddelen

Er is een tijdelijke regeling die gezinnen ondersteunt bij de bekostiging van leermiddelen van hun kind. Het betreft hier studenten uit zogenaamde minimagezinnen.

Contact

Contactpersoon: Dhr. H. van der Lee
E-mail: h.vanderlee@rocwb.nl

Competenties

-
Lijkt deze opleiding je wat?
Let op! Een soortgelijke opleiding wordt ook gegeven op Florijn College
of bekijk alle opleidingen in de
Studiekiezer.
Je kunt deze opleiding gaan volgen in de volgende uitstroomrichtingen:

Bedrijfsadministrateur

Crebo: 25138
Bedrijfsadministrateur De bedrijfsadministrateur is werkzaam op de administratie van een bedrijf of instelling. De werkzaamheden zijn primair intern gericht. Hoewel deze medewerkers m

Contactformulier

* Gegevens zijn verplicht