Financieel administratief medewerker

Opleidingsinformatie

De financieel administratief medewerker is werkzaam op de administratie van een bedrijf of instelling. De werkzaamheden zijn primair intern gericht. Hoewel deze...

Algemene informatie

Domein: Economie en administratie
Subdomein: Administratieve dienstverlening
Opleidingsduur: 3 jaar
Opleidingsniveau: Niveau 3
Leerweg: BOL: 3 jaar
Afdeling: Financieel administratieve beroepen
Locatie: Knipplein 11, Roosendaal

Opleidingsinformatie

Inhoud

Als financieel administratief medewerker ben je werkzaam op de administratie van een bedrijf of instelling. De werkzaamheden zijn primair intern gericht. Hoewel je met enige regelmaat externe contacten hebben hebt, is er doorgaans sprake van een back office functie. Als financieel administratief medewerker heb je taken gericht op het controleren en bewerken van dagboeken, subadministraties en de daarmee verbonden taken. Bij MKB-bedrijven verricht je ook werkzaamheden voor de invordering van facturen.

Eisen

Dit zijn de minimale toelatingseisen:

  • Je hebt een vmbo-diploma kaderberoepsgerichte, gemengde of theoretische leerweg (voorheen lbo, vbo of mavo diploma), of
  • Je hebt een diploma basisberoepsopleiding (mbo niveau 2) in eenzelfde beroep- of beroepencategorie, of
  • Je hebt een bewijs dat je de eerste 3 leerjaren van de havo of het vwo goed hebt doorlopen.

Meer informatie over het toelatingsrecht vind je hier.

Vervolg

Bedrijfsadministrateur niveau 4

Startmaand

Augustus 2018

Lesmethode

De beroepsopleidende leerweg (BOL) betekent dat je een volledige week naar school gaat. Je besteedt minimaal 20% van de opleidingsduur aan beroepspraktijkvorming (BPV = stage). Het gaat er niet alleen om dat je er "vakmanschap" leert, maar ook dat je leert omgaan met de normen en waarden die bij dit beroep een rol spelen. Ook binnen de school proberen we de praktijk zoveel mogelijk na te bootsen. Een groot deel van de kerntaken wordt in projectvorm gegeven. Dat houdt in dat naast de theorie, presentaties, gastlessen, praktijkbezoek, werkstukken, excursies en samenwerking een belangrijke rol spelen.

Stage

Tijdens de opleiding loop je één keer een periode van +/- 16 weken stage, aan het begin van het tweede leerjaar. Tijdens de lessen in het eerste jaar wordt er gewerkt aan de stagevoorbereiding, zoals het zoeken van een stageplaats, het solliciteren en het voeren van een stagegesprek.

Studievoortgang

Binnen de opleiding is er een onderscheid tussen studievoortgang en examinering. Tijdens de eerste 2 leerjaren wordt er gewerkt met een studiepuntensysteem om het verloop van je studie te volgen. Per periode ontvang je een studievoortgangsreportage. Daarnaast moet je, om je diploma te behalen, voldoen aan de eisen die worden gesteld in het examenplan. De examens worden verdeeld over alle leerjaren.

Certificaten

Tijdens de opleiding kun je een certificaat op het gebied van computervaardigheid behalen.

Werkgebied

Als financieel administratief medewerker ben je werkzaam op de administratie van een bedrijf of instelling. De werkzaamheden zijn primair intern gericht. Hoewel je met enige regelmaat externe contacten hebt, is er doorgaans sprake van een back office functie.

Bijzonderheden

-

Kosten

Iedereen die op 1 augustus 18 jaar of ouder is, dient lesgeld te betalen. Voor het schooljaar 2018-2019 is het lesgeld voor BOL studenten € 1.155,-

Naast het les- of cursusgeld kunnen ook kosten in rekening worden gebracht voor (niet) opleiding gebonden leermiddelen.

Opleidingsgebonden kosten: 
Leerjaar 1: ca. € 850,-
Leerjaar 2: ca. € 695,-
Leerjaar 3: ca. € 635,-

Niet opleidingsgebonden kosten: 
Leerjaar 1: ca. € 20,-
Leerjaar 2: ca. € 20,-
Leerjaar 3: ca. € 20,-

Klik hier voor de gespecificeerde opleidingskosten. 

Let op: alle vermelde bedragen zijn gebaseerd op het prijspeil van het voorgaande schooljaar en dienen als richtlijn. 

Tegemoetkoming kosten leermiddelen

Er is een tijdelijke regeling die gezinnen ondersteunt bij de bekostiging van leermiddelen van hun kind. Het betreft hier studenten uit zogenaamde minimagezinnen.

Contact

Contactpersoon: Dhr. H. van der Lee
E-mail: h.vanderlee@rocwb.nl

Competenties

-
Lijkt deze opleiding je wat?
Let op! Een soortgelijke opleiding wordt ook gegeven op Florijn College
of bekijk alle opleidingen in de
Studiekiezer.
Je kunt deze opleiding gaan volgen in de volgende uitstroomrichtingen:

Financieel administratief medewerker

Crebo: 25139
Financieel administratief medewerker De financieel administratief medewerker is werkzaam op de administratie van een bedrijf of instelling. De werkzaamheden zijn primair intern gericht. Hoewel deze

Contactformulier

* Gegevens zijn verplicht