Juridisch-administratief dienstverlener

Opleidingsinformatie

De juridisch-administratief dienstverlener is werkzaam in organisaties op het gebied van: - openbaar bestuur: bijv. Rijk, provincies, gemeenten, waterschappen, ...

Algemene informatie

Domein: Economie en administratie
Subdomein: Zakelijke dienstverlening
Opleidingsduur: 3 jaar
Opleidingsniveau: Niveau 4
Leerweg: BOL: 3 jaar
Afdeling: Juridisch
Locatie: Knipplein 11, Roosendaal

Opleidingsinformatie

Inhoud

Als juridisch administratief dienstverlener verricht je ondersteunende juridisch-administratieve standaardwerkzaamheden. Financieel-juridische bijstand (bijv. inkomensbeheer en schuldhulpverlening) is momenteel een duidelijke groeimarkt. De ondersteunende werkzaamheden worden uitgevoerd op basis van specifieke klantvragen, dan wel in opdracht van de organisatie waar de medewerker werkzaam is. Binnen de bevoegdheden voert de juridisch-administratief dienstverlener de ondersteunende werkzaamheden zelfstandig dan wel in teamverband uit. In het openbaar bestuur en is de beslissingsbevoegdheid van de medewerker voor complexe zaken in het algemeen (redelijk) beperkt. De regiefunctie is voorbehouden aan medewerkers werkzaam op HBO(+) niveau. Onder invloed van diverse ontwikkelingen zijn de bedrijfsprocessen in de zakelijke dienstverlening en in het openbaar bestuur en voortdurend aan veranderingen onderhevig. Het continu bijhouden van benodigde kennis en vaardigheden is noodzakelijk.

Eisen

Dit zijn de minimale toelatingseisen:

  • Je hebt een vmbo-diploma kaderberoepsgerichte, gemengde of theoretische leerweg (voorheen lbo, vbo of mavo diploma), of
  • Je hebt een diploma basisberoepsopleiding (mbo niveau 2) in eenzelfde beroep- of beroepencategorie, of
  • Je hebt een bewijs dat je de eerste 3 leerjaren van de havo of het vwo goed hebt doorlopen.

Meer informatie over het toelatingsrecht vind je hier.

Vervolg

Doorstroom hbo: met het diploma MBO Juridisch Administratief Dienstverlener of medewerker HRM kun je doorstromen naar het HBO. Veelal kiezen leerlingen voor HBO Recht of HBO Sociaal Juridische Dienstverlening. Ook kun je kiezen voor Management Economie en Recht, HBO Bestuurskunde of HBO HRM.

Werk: na het behalen van je MBO-diploma kun je er natuurlijk ook voor kiezen om te gaan werken. Met het diploma MBO JAD kun je terecht bij diverse organisaties op het gebied van de zakelijke dienstverlening, zoals een advocatenkantoor, een notariskantoor, een deurwaarder, bewindvoering, UWV, SVB, de rechtbank, het openbaar ministerie, een woningbouwvereniging of bij een overheidsinstantie, zoals de gemeente, de provincie.

Startmaand

Augustus 2018

Lesmethode

De beroepsopleidende leerweg (BOL) betekent dat je een volledige week naar school gaat. Je besteedt minimaal 20% van de opleidingsduur aan beroeps- praktijkvorming (BPV = stage). Het gaat er niet alleen om dat je er 'vakmanschap' leert, maar ook dat je leert omgaan met de normen en waarden die bij dit beroep een rol spelen. Het verwerven van de praktijkgerichte competenties wordt ondersteund door onderwijs dat op verschillende manieren wordt aangeboden. Hierbij moet je denken aan het realiseren van praktijkopdrachten via projectmatig werken en het vergaren van vakinhoudelijke kennis via colleges, workshops, trainingen, gastsprekers en bedrijfsbezoeken. Tenslotte wordt een beroep gedaan op jouw motivatie, discipline en zelfwerkzaamheid. Als student ben jij namelijk verantwoordelijk voor jouw eigen leren. Uiteraard ben je niet helemaal op jezelf aangewezen en word je hierin begeleid door coaches.

Stage

Je besteedt minimaal 20% van de opleidingsduur aan beroeps- praktijkvorming (BPV = stage). Het gaat er niet alleen om dat je er 'vakmanschap' leert, maar ook dat je leert omgaan met de normen en waarden die bij dit beroep een rol spelen.

Studievoortgang

-

Certificaten

-

Werkgebied

Als juridisch-administratief dienstverlener kun je werkzaam zijn in organisaties op de gebieden van openbaar bestuur: Rijk, provincies, gemeenten, waterschappen, rechterlijke instanties, Kadaster, Openbaar Ministerie of de Belastingdienst
Ook kun je binnen deze functie werkzijn zijn op het gebied van zakelijke dienstverlening: ter ondersteuning van notariaat, deurwaarderspraktijk, incassobranche, inkomensbeheer, advocatuur, Kamers van Koophandel, rechtbanken/OM, verzekeraars, makelaardij, bewindvoerder of woningbouwcorporaties.

Bijzonderheden

-

Kosten

Iedereen die op 1 augustus 18 jaar of ouder is, dient lesgeld te betalen. Voor het schooljaar 2018-2019 is het lesgeld voor BOL studenten € 1.155,-

Naast het les- of cursusgeld kunnen ook kosten in rekening worden gebracht voor (niet) opleiding gebonden leermiddelen.

Opleidingsgebonden kosten: 
Leerjaar 1: ca. € 895,-
Leerjaar 2: ca. € 565,-
Leerjaar 3: ca. € 480,-

Niet opleidingsgebonden kosten: 
Leerjaar 1: ca. € 20,-
Leerjaar 2: ca. € 20,-
Leerjaar 3: ca. € 20,-

Klik hier voor de gespecificeerde opleidingskosten. 

Let op: alle vermelde bedragen zijn gebaseerd op het prijspeil van het voorgaande schooljaar en dienen als richtlijn. 

Tegemoetkoming kosten leermiddelen

Er is een tijdelijke regeling die gezinnen ondersteunt bij de bekostiging van leermiddelen van hun kind. Het betreft hier studenten uit zogenaamde minimagezinnen.

Contact

Contactpersoon: Dhr. E. Plasmans
E-mail: e.plasmans@rocwb.nl

Competenties

-
Lijkt deze opleiding je wat?
Let op! Een soortgelijke opleiding wordt ook gegeven op Florijn College
of bekijk alle opleidingen in de
Studiekiezer.
Je kunt deze opleiding gaan volgen in de volgende uitstroomrichtingen:

Juridisch-administratief dienstverlener

Crebo: 25145
Juridisch-administratief dienstverlener De juridisch-administratief dienstverlener is werkzaam in organisaties op het gebied van: - openbaar bestuur: bijv. Rijk, provincies, gemeenten, waterschappen,

Contactformulier

* Gegevens zijn verplicht