Belangrijke documenten

Hieronder vind je allerlei informatie die van belang kan zijn met betrekking tot je studie op het Zoomvliet College. Denk daarbij aan examenreglement, deelnemersstatuut, kwalificatiedossiers, enzovoort.

Informatiegids
Alle praktische zaken, voorzieningen, omgangsregels, belangrijke data en contactgegevens staan bij elkaar in deze handige infogids voor studenten van het Zoomvliet College.
Informatiegids Zoomvliet College 2017-2018

Onderwijs- en Examenregeling (OER) 
Oer staat voor onderwijs- en examenregeling. Voor ieder opleiding is een oer opgesteld. In zo'n document is vermeld hoe het onderwijs en de examens van de desbetreffende opleiding zijn ingericht. Zodat jij je, als (aankomend) student, een goed beeld kunt vormen van de inhoud en inrichting van het onderwijs en de examens van de betreffende opleiding.
Onderwijs- en Examenregelingen (OER) voorgaande jaren
Onderwijs- en Examenregeling (OER) 2016 - 2017
Onderwijs- en Examenregeling (OER) 2017- 2018

Begeleidingsplannen
In het begeleidingsplan van jouw opleiding lees je hoe de begeleiding van jouw studieloopbaan wordt vormgegeven.
Loopbaan: deze begeleiding is gericht op het leren maken van keuzes: terugkijken op praktijkervaringen en stappen zetten naar de toekomst.
Studieloopbaan: deze begeleiding is gericht op het bevorderen van jouw studieloopbaan. Het accent ligt op het monitoren van jouw studievoortgang.
Begeleidingsplannen cohort 2017
Begeleidingsplannen cohort 2018

Studievoortgangsregelingen
In het studievoortgangsregeling van jouw opleiding lees je de eisen waaraan je moet voldoen om naar het volgende studiejaar te mogen gaan.
Studievoortgangsregelingen cohort 2017

Jaarplannen Zoomvliet College
Jaarplan 2017
Jaarplan 2018

Examen documenten
procedure examendeelnemer zoomvliet college
formulier aanmelding als examendeelnemer

FAQ examens
FAQ examens


Om alles binnen ons ROC goed te laten verlopen, is een aantal zaken vastgelegd in regelingen en
procedures. Je vindt ze onder
Regelingen en procedures mbo.