Extra hulp

Voor studenten die extra hulp nodig hebben om de opleiding met succes af te ronden is het Bureau Studentenbegeleiding er voor ondersteuning op het gebied van onder andere:

• assertiviteit
• faalangst
• studievaardigheid
• dyslexie
• rouwverwerking
• depressiviteit
• sociale vaardigheden
• problemen thuis

Wanneer je de opleiding of cursus om wat voor reden dan ook niet af kunt ronden, dan kan het Bureau Studentenbegeleiding je hulp bieden bij het vinden van een ander onderwijs- of werktraject.
Je kunt één van de medewerkers van het Bureau Studentenbegeleiding aanspreken wanneer het om problemen gaat van vertrouwelijke aard. De trajectbegeleider zal jouw probleem of klacht serieus nemen, je waar mogelijk hulp bieden en waar nodig doorverwijzen naar hulpverlenende instanties.