Opleidingskosten

Wanneer je een mbo-opleiding volgt, zijn daar verschillende soorten kosten aan verbonden. De hoogte van de kosten verschilt ook per opleiding. Dat heeft vooral te maken met kosten voor bijvoorbeeld kleding, gereedschappen en licenties. We leggen de opbouw van de kosten graag aan je uit.

Beleid over schoolkosten
ROC West-Brabant heeft 1 schoolkostenbeleid voor het gehele mbo. In het beleid geven we een toelichting op de verschillende soorten kosten die je moet betalen. In alles wat wij doen staat het belang van jou als student voorop. Daarom hebben we met elkaar de afspraak gemaakt om de schoolkosten zo laag mogelijk te houden en om de opbouw van deze kosten heel goed aan je uit te leggen. Daarom hebben we dat op onze websites voor je op een rij gezet. Zo weet je bij de start van je opleiding precies welke kosten je kunt verwachten.

Ben je nieuwsgierig naar ons beleid? Klik dan hier.

Wettelijk les- en cursusgeld
Mbo-studenten in de beroepsopleidende leerweg van 18 jaar of ouder moeten cursus- of lesgeld betalen. Jaarlijks stelt het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap het cursusgeld en het lesgeld vast. Voor schooljaar 2018-2019 is het lesgeld voor BOL studenten € 1.155,- en het cursusgeld voor BBL-studenten niveau 1 & 2, € 240,- en niveau 3 & 4, € 582,-. Mbo-studenten onder de 18 jaar hoeven geen lesgeld te betalen. Hun ouders ontvangen nog kinderbijslag en kindgebonden budget. Sinds 1 januari 2017 krijgen minderjarige mbo’ers een studentenreisproduct (zonder studiefinanciering).

Opleidingsgebonden schoolkosten
Naast het wettelijke lesgeld, moet je ook opleidingsgebonden schoolkosten betalen. Wil je weten wat de kosten voor jouw mbo-opleiding zijn? Op deze pagina vind je per opleiding een overzicht van de specifieke opleidingskosten.

Vrijwillige bijdrage
Soms vragen we je ook om een vrijwillige bijdrage te betalen voor je opleiding. Je bent niet verplicht om dit bedrag te betalen, maar als je dit bedrag niet betaalt, kun je ook niet aan alles meedoen. Uiteraard heeft niet meedoen geen gevolgen voor het slagen van je opleiding.

Vergoeding voor schoolkosten
Soms hebben je ouders recht op een vergoeding voor de kosten van jouw mbo-opleiding. Dat heet de ‘tijdelijke regeling voorziening leermiddelen voor studenten uit minimagezinnen’. Hiervoor kunnen je ouders een aanvraag indienen. Meer informatie over deze regeling vind je hier.

Ook kunnen er soms afspraken gemaakt worden over betaling in termijnen. Denken jij en/of je ouders dat je hier recht op hebt? Stuur dan een mail aan debiteuren@rocwb.nl. Een collega van onze financiële afdeling neemt dan contact met jullie op.

Aanvragen studiefinanciering
Als je 18 jaar of ouder bent en je volgt een BOL-opleiding in het mbo, dan heb je recht op studiefinanciering. Wil jij weten of je hier recht op hebt? Neem dan contact op met de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Via DUO heb je dan ook recht op een OV-jaarkaart, om gratis met het openbaar vervoer te reizen.

 

Vragen
Heb je nog vragen? Check dan de FAQ’s over geldzaken of neem contact op met ons infopunt via zoomvliet@rocwb.nl