Stages / BPV

Beroepspraktijkvorming, oftewel stage, neemt een steeds belangrijkere plek in binnen het beroepsonderwijs. Een goede samenwerking van alle betrokkenen zorgt ervoor dat deze periode een leerzame en positieve ervaring wordt voor student, school, stagebegeleider en stagebedrijf.
 
 Zoomvliet College werkt nauw samen met bedrijven en instellingen om goede beroepsopleidingen te kunnen bieden. Bedrijven en instellingen zijn nauw betrokken bij de modernisering van ons onderwijs. Zoomvliet College wil dat de inhoud van de opleidingen goed aansluit bij de wensen en eisen van de regionale arbeidsmarkt. 

De opleidingen zijn zo opgezet dat een belangrijk deel van de opleiding plaatsvindt in de praktijk. Dit noemen we de BeroepsPraktijkVorming (BPV).