Studentenraad

Elk mbo-college binnen ROC West-Brabant kent zijn eigen studentenraad, zo ook het Zoomvliet College. De studentenraad van het Zoomvliet bestaat altijd minimaal uit zeven leden en vertegenwoordigt alle studenten van het Zoomvliet College, inclusief Zoomvliet Hotelschool en Zoomvliet Studio.

De studentenraad houdt zich bezig met een aantal onderwerpen, namelijk:
- Onderwijskwaliteit;
- Evenementen;
- Praktische verbeteringen voor de studenten.

Vergaderingen
De studentenraad vergadert elke vier weken. Elke acht weken is er een vergadering met de directie van het Zoomvliet College. Heb jij onderwerpen waarvan je denkt dat de studentenraad zich erover moet buigen, dan ben je altijd welkom dit te vertellen tijdens één van onze vergaderingen of te melden bij één van onze leden.
De vergaderingen vinden plaats op donderdag, omdat de agenda vaak verandering onderhevig is en de locatie van de vergaderingen verschilt is het verstandig contact op te nemen met Elly Vos, Kitty Becht of Wesley Looijs, indien je een vergadering bij wilt wonen.


Raadslid Locatie Opleiding
Elly Vos (voorzitter) Knipplein

Juridische Dienstverlening

(D186532@edu.rocwb.nl)

Kitty Becht (vicevoorzitter) Hotelschool

Toerisme & Recreatie

(D198871@edu.rocwb.nl)

Lotte Aanraad Hotelschool Horeca ondernemer manager
Esmee van Goens Hotelschool Horeca ondernemer manager
Thomas de Jong Hotelschool Horeca ondernemer manager
Monne Luijten Knipplein ICT
Tyrone v.d. Westen Knipplein Juridische Dienstverlening
Wesley Looijs (adviseur) Knipplein

Juridische Dienstverlening

(wl135103@edu.rocwb.nl)