Zorgadviesteam

Zorgadviesteam
Zes keer per jaar vindt er een Zorgadviesteam-overleg plaats (ZAT) op het Zoomvliet College. In dit overleg worden student-casussen besproken waarbij meerdere instanties advies kunnen geven. Hierbij worden verschillende instanties uitgenodigd, zoals leerplichtambtenaren, steunpunt GGZ, Ambulante begeleider, GGD, Novadic Kentron en Bureau jeugdzorg.